Travesti Porno: Çapraz Aşıklar

Evren, çeşitli güzel tanrıçaların yetenekli ellerindedir. Bu tanrıçalardan biri de ay ve gece tanrıçası Tori Easton’dır. Diğer birçok tanrıçayla yakınlık kurmuş olsa da, en çok özlem duyduğu tanrıça güneş ve gündüz tanrıçası Hazel Moore’dur.

Tori ve Hazel göksel görevlerinde birbirlerine ayna tuttukları için, birbirlerini sadece şafak ve alacakaranlıkta görebilmektedirler. Yine de birbirlerini şefkatle kucaklamayı özlemektedirler. Ancak çok geçmeden, nadir görülen bir güneş tutulması sırasında dilekleri gerçekleşir ve sonunda bir olurlar.