RUHANI GURUSU TARAFINDAN KANDIRILDI

Paty Acevedo çakralarını hizalamak için ruhani bir rehbere gider. İlk görüşmeden itibaren, rehber